Indsendelses konkurrence i UV-foto og UV-video 2022

Fotoudvalget i DSF indbyder hermed til indsendelses konkurrence i UV-foto og UV-video

Billeder og video skal være indsendt inden d. 1/5 2022

 

UV-Foto:

Indsendelses konkurrence foto

Hver deltager kan deltage med 3 billeder i hver af de tre følgende kategorier:

 

Makro – det kunne være nærbilleder af fisk, små dyr etc.

Vidvinkel – det kunne være billeder af dykker, landskaber etc.

Tema – som i år er :  Op og ned

 

Billederne skal være optaget i nordiske farvande i 2019, 2020 eller 2021 og skal tydeligt give indtryk af at være optaget under vandet. Billederne må ikke tidligere have være præmieret ved fotokonkurrencer.

 

Billederne indsendes i JPEG format og indsendes i en fil størrelse på max 4500 pixel på den længste led.

Filerne navngives efter tilhørende kategori dvs. ” m…jpg ” for makro, ” v…jpg ” for vidvinkel og ” t…jpg ” for tema.

 

Billederne sendes via https://wetransfer.com sammen med et dokument indeholdende oplysninger om billede antal i de enkelte kategorier, de dertil hørende fil numre samt deltager oplysninger (Dvs. fulde navn, e-mail adresse, klub og DSF nummer) til sss.petersen@mail.tele.dk

 

Billederne må meget gerne være bearbejdet og justeret i begrænset grad i Photoshop eller lignende program, men grov bearbejdning og grov billedmanipulation vil ikke blive acceptret. Dommer juryen har i denne, som i andre sammenhænge, den endelige afgørelse og denne kan ikke ankes.

 

DSF/fotoudvalget forbeholder sig ret til at offentliggøre deltagernes foto i forbindelse med omtale og offentliggørelse af fotokonkurrencens resultat.

 

Konkurrencen vil ikke i år, men muligvis på et senere tidspunkt sammen med DM i september danne grundlag for udtagelsen af deltagere til CMAS VM i undervandsfoto.

 

UV-Video:

Indsendelses konkurrence Video

Hver deltager kan deltages med 2 videoer

 

Der stilles ikke noget specifik krav til den indsendte videos indhold og historie, den skal blot være optaget i nordiske farvande og så må den max have en varighed på 5 min. Der udover skal mindst 80% af videoen bestå af undervandsoptagelser.

 

Videoen up loades på Vimeo.com eller Youtube.com og der sendes på e-mail et link sammen med deltager oplysninger (Dvs. fulde navn, e-mail adresse, klub og DSF nummer) til den pågældende video til sss.petersen@mail.tele.dk

 

Dette af hensyn til friholdelse af DSF og fotoudvalget på brud af eventuelle rettigheder til musik og lignende.

 

DSF/fotoudvalget forbeholder sig ret til at videre give deltagernes Vimeo eller Youtube link i forbindelse med omtale og offentliggørelse af videokonkurrencens resultat.

 

Dommer juryens afgørelse er endelig og kan ikke ankes. Dommer juryen kan ved både foto og video konkurrencen aflyse en kategori ved for mangelfuld deltagelse eller hvis kvaliteten af det indsendte materiale vurderes til at være for dårligt.

 

Resultatet af foto og video konkurrencen offentliggøres på DSF Fotoudvalgets hjemmesiden d. 1/6 og i Sportsdykkeren.

Vi håber på stor deltagelse og glæder os til at se nogle rigtig gode videoer og billeder

 

Mange hilsner DSF Fotoudvalget