DM regler

DM I UV-FOTO KONKURRENCEREGLER

 

Deltagere i DM i UV-foto skal være medlem af D.S.F., i besiddelse af et godkendt sportsdykkerbevis og være udtaget til konkurrencen.

 

Udtagelsen finder sted ved, at deltageren indsender to undervandsfotos til fotoudvalget til udtagelseskonkurrencen. Dette finder sted to måneder før DM hvert år. Deltagere, der har haft fotos i top-ti ved DM indenfor de seneste 5 år, er forhåndsudtaget.

 

Der kan kun deltages med Digitalt kamera.

 

Deltageren skal selv medbringe Memory kort, men typen skal oplyses ved tilmelding.

 

Konkurrencetiden er 4 timer. Memory kort SKAL afleveres inden konkurrencetidens udløb.

Eneste krav til billedernes indhold er, at de tydeligt skal give indtryk af at være optaget under vandet.

Der må under konkurrencen ikke ændres på biodiversiteten.

 

Der konkurreres i tre kategorier Macro, Vidvinkel og Tema.

 

Hver deltager kan deltage med max 3 billeder i hver kategori ud af de første 150 billeder på kortet (der må ikke slettes eller manipuleres på kortet) og der afleveres i jpg. format.

 

Ved konkurrencens start skal memory kortet slettes, og hver deltager skal tage et foto af sig selv som det første på kortet.

 

Danmarksmesteren i undervandsfoto findes ved at sammentælle de points der opnås i de tre kategorier.

 

Points for top-ti:

  1   plads = 75
  2   plads = 45
  3   plads = 30
  4   plads = 20
  5   plads = 15
  6   plads = 10
  7   plads =  7
  8   plads =  5
  9   plads =  3
10   plads =  1

 

Der uddeles medaljer til den sammenlagt første, anden og tredje plads, I tilfælde af point-lighed afgøres placeringen af juryen.

 

Juryen består af tre personer, dens afgørelse er endelig og kan ikke ankes. Juryens medlemmer vil være sammensat således, at både dykker- og fotoekspertise forefindes.

 

Dykkersted og konkurrence området bekendtgøres om morgenen for konkurrencens afholdelse, området skal respekteres.

 

Der vil blive dykket efter D.S.F.’s sikkerhedskrav, dvs. MED bøje.

 

DM i UV-foto er udtagelseskonkurrence til VM i UV-foto. VM i UV-foto afholdes hver andet år af CMAS. Placeringen ved de to mellemliggende DM’er ligger til grund for udtagelse til VM. Kravet er, udover placeringen, at man har deltaget i DM i UV-foto mindst to gange inden for de seneste fem år og er i besiddelse af et CMAS** dykkerbevis.